Praktikum

Praktikum
praktinis darbas statusas T sritis švietimas apibrėžtis Mokymo forma, kai, naudojant įvairias medžiagas, mokymo metodus ir atliekant įvairius veiksmus, formuojami praktiniai mokėjimai ir įgūdžiai. Esama įvairių praktinių darbų: praktikos darbų pãmokos klasėje, mokyklos mokomajame bandymų sklype, gamybinėje aikštelėje, praktikumai. Praktinių darbų struktūra paprastai yra tokia: 1) instruktažas; 2) pasiruošimas darbui; 3) užduočių atlikimas; 4) darbo kontrolė; 5) darbo vertinimas. atitikmenys: angl. practice classes; practice period vok. Praktikum rus. практическое занятие

Enciklopedinis edukologijos žodynas. 2007.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

 • Praktikum — Praktikum …   Deutsch Wörterbuch

 • praktikum — pràktikum m DEFINICIJA 1. oblik nastavnog rada usmjeren na praktičnu primjenu stečenog znanja; vježbanje 2. prostorija gdje se takva nastava odvija [arheološki praktikum] ETIMOLOGIJA njem. Praktikum ← nlat. practicum, v. praksa …   Hrvatski jezični portal

 • Praktĭkum — (Collegium practicum, lat.), an Universitäten und Technischen Hochschulen Kollegium, das sich nicht auf unterrichtende Vorträge des Lehrers beschränkt, sondern auch Anleitung zur praktischen Ausübung des Gelernten gibt; z. B. für Chemiker,… …   Meyers Großes Konversations-Lexikon

 • Praktikum — Der Begriff Praktikum (Plural: „Praktika“) bezeichnet eine auf eine bestimmte Dauer ausgelegte Vertiefung erworbener oder zu erwerbender Kenntnisse in praktischer Anwendung bzw. das Erlernen neuer Kenntnisse und Fähigkeiten durch praktische… …   Deutsch Wikipedia

 • Praktikum — Traineeprogramm; praktische Übung; Hospitanz; Referendariat; Volontariat * * * Prak|ti|kum [ praktikʊm], das; s, Praktika [ praktika]: 1. Teil einer Ausbildung, in dem die erworbenen theoretischen Kenntnisse im Rahmen einer entsprechenden… …   Universal-Lexikon

 • práktikum — a m (á) šol. prostor za praktične vaje iz nekaterih predmetov, zlasti naravoslovnih: šola ima praktikum; fizikalni praktikum; tehnična opremljenost praktikuma // praktične vaje, zlasti iz naravoslovnih predmetov: predavanje dopolnjuje praktikum;… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

 • Praktikum — Praktik »Ausübung; Verfahrensart, Handhabung«: Das Fremdwort wurde Ende des 15. Jh.s aus mlat. practica < spätlat. practice »Ausübung; Vollendung« entlehnt, das auf griech. prāktikē̓ (téchnē) »Lehre vom aktiven Tun und Handeln« zurückgeht.… …   Das Herkunftswörterbuch

 • praktikum — <yun.> Hər hansı bir fənn üzrə praktik məşğələ növü (əsasən ali məktəblərdə). Kimyadan praktikum. Praktikum rəhbəri …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • Praktikum — das Praktikum, Praktika (Grundstufe) praktische Ausbildung in einem Betrieb, um Berufserfahrung zu sammeln Beispiel: Sie hat ein Praktikum in der Schule gemacht …   Extremes Deutsch

 • Praktikum — das Praktikum, Praktika Ich mache diesen Sommer drei Monate ein Praktikum bei einer Firma …   Deutsch-Test für Zuwanderer

 • Praktikum — Prạk·ti·kum das; s, Prak·ti·ka; ein Teil einer Ausbildung, den man in einem Betrieb o.Ä. macht, um dort praktische1 (1) Erfahrungen zu sammeln <ein Praktikum machen, absolvieren> || K: Betriebspraktikum, Schulpraktikum …   Langenscheidt Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”